Energo

V době rostoucích provozních cen se zaměřujeme na energetické poradenství spojené s optimalizací nákladů jednotlivých odběrných míst. Zajišťujeme výběr dodavatelů médií, analýzy ekonomických ukazatelů za dodávky elektrické energie a plynu, administrativu vč. přefakturací, pravidelné odečty i dlouhodobé sledování a vyhodnocování trendů v cenách energií.

  • Zpracování podkladů a řízení spotřeb médií
  • Spolupráce s externími auditory a stavebními inženýry
  • Nabídka certifikovaných specialistů
  • Porovnávání skutečných a smluvních hodnot a jejich vyhodnocování
  • Předpisy záloh a kontrola saldo účtu